Регионален клон гр. Перник

Председател: Д-р Людмил Матеев

Членове

гр. Перник

  • Д-р Евелина Димитрова 
  • Д-р Жулиета Тодорова 
  • Д-р Люси Раденкова 
  • Анна Милошева