Регионален клон гр. Хасково

Председател: д-р Людмила Илинска

Членове

  • Д-р Веселин Вълков

Гр. Свиленград

  • Д-р Диана Ангелова