Регионален клон гр. Хасково

Председател: д-р Людмила Илинска

Членове

 • Д-р Айхан Рамадан
 • Д-р Веселин Вълков
 • Д-р Десислав Димов
 • Д-р Диляна Дончева
 • Д-р Митко Петков
 • Д-р Румяна Маринова
 • Д-р Людмила Илинска
 • Д-р Георги Шуманов
 • Д-р Мариана Боичева

Гр. Свиленград

 • Д-р Диана Ангелова

Димитровград

 • Д-р Милена Крушарска