Събития в чужбина

International Conference on Public Mental Health and Neuroscience

Date: July 16-18, 2018
Place: Dubai, UAE
Website: https://mental-health.neurologyconference.com/
Public_Mental_Health_and_Neuroscience (1)

Theme: ‘‘Amelioration on Public Mental Health & Delve into Neuroscience’’
Short description:
Neurophysiology gathering will give an ideal stage for sharing and creating imaginative thoughts on the most recent improvements and future points of view in the field of neurology and neurophysiology for the treatment of different Neurological issue. Going to the Neurophysiology 2018 is an interest in your profession development. It’s the most ideal approach to express your enthusiasm towards the Neurology research and refresh your aptitudes and improve your insight.

Международна конференция на тема „Нарушения на централната нервна система и терапия“

13-14 август 2018 г., Рим, Италия,
За повече информация: http://www.meetingsint.com/neuroscience-conferences/cns

Можете да изпращате резюмета на тема “Ускоряване на диагностиката и профилактиката на CNS разстройства”
За изпращане на резюме: https://www.meetingsint.com/neuroscience-conferences/cns/abstract-submission
Предлагат се 20% отстъпки от регистрационната такса за членовете на Българското дружество по неврология.

Banner 123