Ръководство

Председател

Акад. Иван Миланов

Заместник председател

Акад. Лъчезар Трайков

Почетен председател

проф. Параскева Стаменова

Научен и финансов секретар

доц. Десислава Богданова

Членове

проф. Пенка Атанасова
проф. Ивайло Търнев
проф. Димитър Масларов
проф. Венета Божинова
проф. Ара Капрелян
доц. Милена Миланова
доц. Пенчо Колев
проф. Юлия Петрова
д-р Елена Вачева – Нешева

Контролно ревизионна комисия

Председател

проф. Пламен Цветанов

Членове

доц. Иво Райчев
доц. Соня Иванова

Етична комисия

Председател

проф. Любомир Хараланов

Членове

д-р Елена Димитрова
д-р Ивайло Петров