Ръководство

Председател

Акад. Иван Миланов

Заместник председател

Акад. Лъчезар Трайков

Почетен председател

проф. Параскева Стаменова

Научен и финансов секретар

доц. Десислава Богданова

Членове

проф. Захари Захариев
проф. Ивайло Търнев
проф. Димитър Масларов
проф. Венета Божинова
проф. Ара Капрелян
дoц. Десислава Богданова


доц. Милена Миланова

доц. Пенчо Колев

доц. Юлия Петрова
д-р Елена Вачева – Нешева

Контролно ревизионна комисия

Председател

проф. Пламен Цветанов

Членове

доц. Иво Райчев
доц. Соня Иванова

Етична комисия

Председател

проф. Любомир Хараланов

Членове

д-р Елена Димитрова
д-р Ивайло Петров