Регионален клон гр. Враца

Председател: д-р Димитър Драганов

Членове

 • д-р Валерия Мраморенска
 • Д-р Ваньо Андреев
 • Д-р Венета Атанасова
 • Д-р Димитър Драганов
 • д-р Катя Янкулова
 • д-р Митанка Костова
 • Д-р Пламен Каменов
 • Д-р Славчо Сираков
 • Д-р Вероника Лещарска
 • Д-р Ирена Горанова
 • Д-р Десислава Тодорова
 • Д-р Надя Илиева