Регионален клон гр. Враца

Председател: д-р Димитър Драганов

Членове

 • Д-р Валерия Мраморенска
 • Д-р Ваньо Андрейнски
 • Д-р Венета Атанасова
 • Д-р Вероника Лещарска
 • Д-р Дечислава Петкова
 • Д-р Димитър Драганов
 • Д-р Ирена Горанова
 • Д-р Катя Янкулова
 • Д-р Митанка Костова
 • Д-р Надя Йорданова
 • Д-р Пламен Каменов
 • Д-р Славчо Сираков

Бяла Слатина

 • Д-р Юра Стефанова

Козлодуй

 • Д-р Румения Иванова