Регионален клон гр. Враца

Председател: д-р Димитър Драганов

Членове

  • Д-р Валерия Мраморенска
  • Д-р Ваньо Андрейнски
  • Д-р Венета Атанасова
  • Д-р Веселин Петров
  • Д-р Димитър Драганов
  • Д-р Катя Янкулова
  • Д-р Митанка Костова
  • Д-р Пламен Каменов
  • Д-р Славчо Сираков