Регионален клон гр. Велико Търново

Председател: Д-р Евгени Недялков Недялков

Членове

 • Д-р Виктория Янева
 • Д-р Галина Събева
 • Д-р Евгений Недялков
 • Д-р Иван Николов
 • Д-р Ивелина Ангелова
 • Д-р Любомир Рачев
 • Д-р Николина Старирадева
 • Д-р Цветана Манева
 • Д-р Любомир Найденов

Гр. Г.Оряховица

 • Д-р Иван Иванов

Гр. П.Тръмбеш

 • Д-р Бонка Илиева