Регионален клон гр. Велико Търново

Председател: Д-р Евгени Недялков Недялков

Членове

  • Д-р Анастасия Антонова
  • Д-р Иван Иванов
  • д-р Михайл Михайлов

Гр. Павликени

  • Д-р Петър Кръстев

Гр. П.Тръмбеш

  • Д-р Бонка Илиева

Гр. Свищов

  • д-р Любомира Първанова