Регионален клон гр. Велико Търново

Председател: Д-р Евгени Недялков Недялков

Членове

 • Д-р Анастасия Антонова
 • Д-р Виктория Янева
 • Д-р Галина Събева
 • Д-р Евгений Недялков
 • Д-р Иван Николов
 • Д-р Ивелина Ангелова
 • Д-р Любомир Рачев
 • Д-р Любомир Найденов
 • Д-р Михаил Михайлов
 • Д-р Николина Старирадена
 • Д-р Цветана Манева
 • Д-р Иван Иванов
 • Д-р Лиляна Колева

Гр. Павликени

 • Д-р Петър Кръстев

Гр. П.Тръмбеш

 • Д-р Бонка Илиева

Гр. Свищов

 • д-р Любомира Първанова