Регионален клон гр. Сливен

Членове

  • Д-р Весела Григорова
  • Д-р Донка Миланова
  • Д-р Евгений Драгиев
  • Д-р Нели Иванова
  • Д-р Таня Белева