Регионален клон гр. Ямбол

Членове

гр. Ямбол

  • Д-р Димитър Брънков
  • Д-р Петя Калъпова

гр. Елхово

  • Д-р Блага Димитрова