Регионален клон гр. Пазарджик

Членове

гр. Пазарджик

  • Д-р Диана Станева

гр. Панагюрище

  • доц. Д-р Ирена Велчева