Събития

Събития в България

XVI Национален конгрес по неврология

с международно участие

18-21 май 2017 г.
Хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци
Регистрация
Абстракти
Виж Първо съобщение
Виж Сестринска сесия – научна програма
Виж Сестринска сесия – постери
Виж Основна сесия – постери
Виж ПРОГРАМА – Основна сесия

Събития в чужбина