Събития

Събития в България

ХVII Национален конгрес по Неврология с международно участие

Дата: 17 – 20 май 2018,
Място: Хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци
Първо съобщение, Регистрация, Изпращане на резюмета
Програма постери – сесия “Качество на живот на пациентите с неврологични заболявания”
Програма постери – Основна сесия
Темплейт за постери
Програма доклади – Основна сесия
Програма – сесия “Качество на живот на пациентите с неврологични заболявания”
First_Ann_NEUROLOGY2018_online

Събития в чужбина

International Conference on Public Mental Health and Neuroscience

Date: July 16-18, 2018
Place: Dubai, UAE
Website: https://mental-health.neurologyconference.com/
Public_Mental_Health_and_Neuroscience (1)

Theme: ‘‘Amelioration on Public Mental Health & Delve into Neuroscience’’
Short description:
Neurophysiology gathering will give an ideal stage for sharing and creating imaginative thoughts on the most recent improvements and future points of view in the field of neurology and neurophysiology for the treatment of different Neurological issue. Going to the Neurophysiology 2018 is an interest in your profession development. It’s the most ideal approach to express your enthusiasm towards the Neurology research and refresh your aptitudes and improve your insight.

Международна конференция на тема „Нарушения на централната нервна система и терапия“

13-14 август 2018 г., Рим, Италия,
За повече информация: http://www.meetingsint.com/neuroscience-conferences/cns

Можете да изпращате резюмета на тема “Ускоряване на диагностиката и профилактиката на CNS разстройства”
За изпращане на резюме: https://www.meetingsint.com/neuroscience-conferences/cns/abstract-submission
Предлагат се 50% отстъпки от регистрационната такса за членовете на Българското дружество по неврология.

Banner 123

11th World Stroke Congress (WSC 2018)

Дата: 17-20 октомври, 2018
Място: Монреал, Канада
Уебсайт: http://www.worldstrokecongress.org/2018#.WfwoBbpuKP-

The World Stroke Congress 2018’s late breaking abstract submission is now open. Don’t miss this last opportunity to be part of this year’s program! Share your work now, and get valuable feedback from colleagues and leaders in the field, opportunities for collaborations and ideas for future research. Review the topics and the guidelines, and submit your abstract today.
The deadline for submission is August 15.

Find all the information here: https://worldstrokecongress.org/2018/abstract-information/abstract-submission#.W1HjDkxuJMt