Контакти

Седалище на Българско дружество по неврология
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св Наум”

адрес: ул. “Любен Русев № 1, София 1113 Виж карта
тел: 02/ 970 22 24
e-mail: ubalnp@yahoo.comneurologybg@gmail.com

Изпълнителен директор
Акад. Иван Миланов

Председател
Акад. Иван Миланов
milanovivan@yahoo.com

Заместник-председател
Акад. Лъчезар Трайков
traykov_l@yahoo.fr

Секретар
доц. Десислава Богданова, дм
dessislava_bogdanova@abv.bg

Технически сътрудник
Петя Несторова
nestorova_petia@abv.bg