Събития в България

ХVII Национален конгрес по Неврология с международно участие

Дата: 17 – 20 май 2018,
Място: Хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци
Първо съобщение, Регистрация, Изпращане на резюмета
Програма постери – сесия “Качество на живот на пациентите с неврологични заболявания”
Програма постери – Основна сесия
Темплейт за постери
Програма доклади – Основна сесия
Програма – сесия “Качество на живот на пациентите с неврологични заболявания”
First_Ann_NEUROLOGY2018_online