Съобщения

Европейски национални неврологични дружества (EAN – European National Neurological Societies)

членство
Всички членове на Българското дружество по неврология са автоматично членове на EAN и имат достъп до Европейския журнал за неврология, насоките и eBrain са безплатни.

еBook – Наръчник на неврологичния преглед за обучаващи се невролози
EAN се присъедини към инициативата на Германското неврологично дружество да предостави първа мултимедийна електронна книга на всички членове, насочена към студентите в клиничното обучение и към младите лекари. https://www.ean.org/e-book-Neurological-Examination.3607.0.html

EAN предлага няколко стипендииhttps://www.ean.org/Fellowships-and-Funding.2707.0.html

В памет на Д-р Франц Герстенбранд

В памет на
Д-р Франц Герстенбранд
6 септември 1924 – 30 юни 2017