Съобщения

Съобщение

Уважаеми колеги!
Във връзка с подготовка за следващия национален рамков договор, моля за вашите предложения и забележки по клиничните пътеки – нозологични единици, алгоритми, изследвания, лечение и т.н.
Очакваме предложенията Ви в срок до 20 юни 2019 г.!