Регионален клон гр. Кюстендил

Председател: д-р Александър Антимов

Членове

Гр. Кюстендил