Регионален клон гр. Благоевград

Членове

  • Доц. Мариела Филипова
  • Д-р Фатме Фърговска
  • Д-р Аише Лапантова

Петрич

  • Д-р Мариана Перусанова