Изпрати абстракт

За да изпратите абстракт за за одобрение за
XXII Национален конгрес по неврология
18-21 май 2023 г.
хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци, моля посетете: https://abstracts.cic-pco.com/neuro2023/