Регионален клон гр. Кърджали

Председател: Д-р Йордан Димитров Караиванов

Заместник-председател: Д-р Росен Минчев Минчев

Членове

  • Д-р Бирсен Реджет-Ахмед
  • Д-р Гюлтен Юеир
  • Д-р Емел Исмаил
  • Д-р Йордан Караиванов
  • Д-р Милко Господинов
  • Д-р Салих Акар
  • Д-р Снежа Асенова
  • Д-р Таня Ангелова
  • Д-р Шенол Юсеин
  • Д-р Малина Инджова