Регионален клон гр. Ловеч

Членове

Гр. Габрово

  • Д-р Мариела Казанджиева
  • Д-р Надежда Йосифова

Гр. Троян

  • Д-р Станке Василев