Регионален клон гр. Ловеч

Членове

Гр. Габрово

  • Д-р Мариела Данчева Казаджиева 
  • Д-р Надежда Йосифова
  • Д-р Николай Михайлов Влаев

Гр. Троян

  • Д-р Станке Василев

Гр. Тетевен

  • Димчо Христов