Списание

Списание “Българска Неврология”
ISSN 1311-8641 (Print), ISSN 2815-2522 (Online)

Българското Дружество по Неврология издава списание Българска неврология три пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.

Списание “Българска неврология” е платинено рецензирано списание с отворен достъп. Няма такси за достъп до публикуваната информация или такси за авторите за публикуване.

Цялото течение на списанието от 2001 г. до днес е достъпно и онлайн чрез специализираната ни издателска система на адрес:

https://www.nevrologiabg.com/journal/

Актуален брой:
Vol. 25 No. 1 (2024)