Неврология за общопрактикуващи лекари

чл. кор., проф. Иван Миланов, дмн.
Ст. Янчева