- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bahchevanov, K., UMHAT "St.Georgi"; Medical university – Plovdiv
Barbov, Ivan, St. St. Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, North Macedonia
Betsinska, Diana, UHATNP „St. Naum”
Bichev, S., Medical university – Sofia
Blagoeva, Stanislava, UHAT "Alexandrovska"; Medical university – Sofia
Blagoeva, Stanislava, UMHAT "Alexandrovska"; Medical university – Sofia
Bogdanova, D., UHATNP "St.Naum"; Medical university – Sofia
Bogdanova, D., UHATNP „St. Naum”
Bogdanova, Desislava, UHATNP "St.Naum"; Medical university – Sofia
Bojinova, V., UHATNP "St.Naum"
Bojinova, V., UHATNP „St. Naum”
Bojinova, V., UHATNP "St.Naum"; Medical university – Sofia
Bojinova, Veneta, UHATNP "St.Naum"
Bojinova, Veneta, UHATNP "St.Naum"; Medical university – Sofia
Bojinova, Veneta, MHATNP "St.Naum"; Medical university – Sofia
Bozhinova, Veneta, UHATNP "St.Naum"; Medical university – Sofia
Bradinova, I., University Obstetrics and Gynecology „Maichin dom”; National Genetic Laboratory; Medical univercity – Sofia
Burgazlieva, Ognyana, UHATNP „St. Naum”

1 - 18 of 18 items