СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ“ , TOM 19, ДОПЪЛНЕНИЕ 2, МАЙ 2018

XVII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ с Международно участие, 17-20 май 2018 г., Хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

Изтеглете списанието в PDF формат