СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ“ , TOM 19, ДОПЪЛНЕНИЕ 1, ЯНУАРИ 2018

Тема: Национален консенсус за профилактика, диагноза и лечение на мозъчно съдови заболявания

Изтеглете списанието в PDF формат (2.1mb)