Списание „Българска Неврология“ том 15, брой 1, допълнение 3, юни 2014

ТЕМА: НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТЕРАПЕВТИЧНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Изтеглете списанието в PDF формат (2.1mb)