Списание „Българска Неврология“ том 15, брой 1, допълнение 1, април 2014

ТЕМА: НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПСИЯТА

Изтеглете списанието в PDF формат (2.1mb)