Списание „Българска Неврология“ том 14, брой 3, допълнение 1, декември 2013

ТЕМА: НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Изтеглете списанието в PDF формат (11.1mb)