Списание „Българска Неврология“ том 14, брой 1, февруари 2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

Обзори

  • ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И СЪДОВО КОГНИТИВНО НАРУШЕНИЕ
  • ОЦЕНКА НА ЦЕНТРАЛНАТА АРТЕРИАЛНА РИГИДНОСТ – НОВА НАСОКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РИСКА ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

  • КАЛОЗОТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНА ЕПИЛЕПСИЯ
  • СЪВРЕМЕННА ХИРУРГИЯ ЗА МЕДИКАМЕНТОЗНОРЕЗИСТЕНТНА ЕПИЛЕПСИЯ В БЪЛГАРИЯ
  • НЕВРОOФТАЛМОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ И ИМУНОЛОГИЧНА НАХОДКА ПРИ БОЛНИ С МИАСТЕНИЯ ГРАВИС
  • ОПТИЧНО-КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАфИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА С ОСТЪР ОПТИЧЕН НЕВРИТ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕРВЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОУВРЕДЕНИ ЗРИТЕЛНИ НЕРВИ НА ЗАЙЦИ

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

  • ОПИСАНИЕ НА ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ НА БОЛЕСТ НА РОМРЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИИ

  • XIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

Изтеглете списанието в PDF формат (1.9mb)