Списание „Българска Неврология“ том 12, брой 3, декември 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Обзори

  • ГЕНЕТИЧНИ И ЦИТОГЕНЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
  • ОПТИЧЕН НЕВРОМИЕЛИТ И МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Оригинални стаии

  • ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА LACOSAMIDE КАТО ДОБАВЪЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕДИКАМЕНТОЗНО РЕЗИСТЕНТНИ ПАРЦИАЛНИ ЕПИЛЕПСИИ
  • СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕН (ОПИТЪТ НИ В БЪЛГАРИЯ)
  • КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИСТРОФИНОПАТИИ. ГЕНОТИП-ФЕНОТИП КОРЕЛАЦИИ
  • ГЕНОТИП-ФЕНОТИПНИ КОРЕЛАЦИИТЕ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И ПРОМЕНИТЕ НА НЕВРОИЗОБРАЗЯВАЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИОТОНИЧНА ДИСТРОФИЯ ТИП 1

Описание на клиничен случай

  • СИНДРОМ НА СКОВАНИЯ ЧОВЕК
  • НЕВРООФАЛМОЛОГИЧНА СИНТОМАТИКА И ОПТИЧНО-КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С NEUROMYELITIS OPTICA

ИНФОРМАЦИИ

Изтеглете списанието в PDF формат (2.7mb)