Списание „Българска Неврология“ том 12, брой 2, септември 2012 г.

ТЕМА: АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСНОВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА НИВАТА НА ДОСТОВЕРНОСТ, БАЗИРАНИ НА МЕДИЦИНАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
 • АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТА С ЕПИЛЕПСИЯ
 • ОСТРИ ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА ЦНС
 • ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРАНИАЛНИТЕ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА И МАЛКОМОЗЪЧНИ АТАКСИИ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА MYASTHENIA GRAVIS И МИАСТЕННИ СИНДРОМИ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАРКИНСОНОВИ СИНДРОМИ. ХОРЕЯ И ДИСТОНИИ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЯКОИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ АЛГОРИТМИ ПРИ УВРЕДИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПЪРВИЧНИ И МЕТАСТАТИЧНИ ТУМОРИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА И ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ
 • ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАКРИТИ КРАНИАЛНИ ТРАВМИ (КТ)
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ (ГМТ)
 • НАРУШЕНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО ОТ НЕТРАВМАТИЧЕН ПРОИЗХОД
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕН ОРТОСТАТИЧЕН ТОЛЕРАНС
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДИСТАЛНА АВТОНОМНА НЕВРОПАТИЯ
 • НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОТИЧАЩИ С ДЕМЕНЦИЯ
 • СВЕТОВЪРТЕЖ

Изтеглете списанието в PDF формат (6mb)