Списание „Българска Неврология“ том 12, брой 1, април 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Обзори

  • ОПТИЧНО-КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
  • KЛИНИКО-ГЕНЕТИЧНИ КОРЕЛАЦИИ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОТИЧАЩИ С ПАРКИНСОНИЗЪМ –AТИПИЧНИ ПАРКИНСОНОВИ СИНДРОМИ
  • KЛИНИКО-ГЕНЕТИЧНИ КОРЕЛАЦИИ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОТИЧАЩИ С ПАРКИНСОНИЗЪМ –БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН
  • ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ: АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЯКОИ ФОРМИ НА ХРОНИЧНАТА БОЛКА
  • СЪВРЕМЕННИ АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ОПРЕДЕЛЯТ РОЛЯТА НА НЕВРОНАЛНИТЕ ВОЛТАЖ – ЗАВИСИМИ ЙОННИ КАНАЛИ ВЪВ ФАРМАКОТЕРАПИЯТА НА ЕПИЛЕПСИЯТА
  • ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО АОРТНО НАЛЯГАНЕ ЗА ДИСФУНКЦИЯТА НА МАЛКИТЕ СЪДОВЕ И РАЗВИТИЕТО НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

  • ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ – РИСКОВИ ФАКТОРИ И ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

Изтеглете списанието в PDF формат (1.3mb)