Списание „Българска Неврология“ том 11, брой 4, декември 2011

ТЕМА: НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОЗА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МОЗЪЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

  • УВОД
  • ОСНОВНИ ЦЕЛИ
  • ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
  • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
  • ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
  • ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
  • ДИАГНОСТИЧНА И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ В ДОБОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ
  • ДИАГНОСТИЧНА И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ В БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ

Изтеглете списанието в PDF формат (1.7mb)