Списание „Българска Неврология“ том 11, брой 2, май 2011

ТЕМА: XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ с международно участие 19 - 21 май 2011 г., хотел Самоков, к.к. Боровец

Изтеглете списанието в PDF формат (5.3mb)