Списание „Българска Неврология“ том 11, брой 1, май 2011

СЪДЪРЖАНИЕ:

Обзори

  • ИДИОПАТИЧНИ ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ЕПИЛЕПСИИ-ОСНОВНИ ГЕНЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • КОМПРЕСИОННИ МОНОНЕВРОПАТИИ В ГОРНИ КРАЙНИЦИ: КРИТЕРИИ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ
  • ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ
  • СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ХРОНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ
  • LACOSAMIDE (VIMPAT) – ЕДНА НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРЦИАЛНИ ЕПИЛЕПСИИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

  • ТРОМБОЛИЗА ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – СИГУРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. ОПИТЪТ НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ” СОФИЯ.
  • ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛАГАНЕ НА LEVETIRACETAM (KEPPRA) ПРИ ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС
  • ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЕПИЛЕПСИЯТА

Изтеглете списанието в PDF формат (3.5mb)