Редакционна колегия

Редакционна колегия

 • Балдаранов Д.
 • Божинова В.
 • Василева Е.
 • Василева Т.
 • Велчева И.
 • Георгиев Д.
 • Герасимов Б.
 • Гозманов Г.
 • Даскалов М.
 • Делева Н.
 • Захариев З.
 • Капрелян А.
 • Колев О.
 • Колев П.
 • Манчев И.
 • Масларов Д.
 • Миланова М.
 • Петров И.
 • Петрова Ю.
 • Райчев И.
 • Стaйков И.
 • Стаменов Б.
 • Стаменова П.
 • Титянова Е.
 • Трайков Л.
 • Търнев И.
 • Хараланов Л.
 • Чалъкова Н.
 • Чернинкова С.
 • Fabio Antonaci – Университет Pavia

Главeн редактор

И. Миланов

Секретар

Д. Богданова