XXI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

02-05 юни 2022 г.

Конгресен център на хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

За регистрация, моля посетете: http://hm.cic-pco.com/neuro2022/
За да изпратите абстракт за одобрение, моля посетете: https://abstracts.cic-pco.com/neuro2022/
Виж първо съобщение
Виж програма постерна сесия
Виж програма сестринска сесия
Виж основна програма