XX Национален конгрес по неврология с международно участие

07-10 октомври 2021 г.
Конгресен център на хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци
Изтегли Първо съобщение
За регистрация, моля посетете: http://hm.cic-pco.com/neuro2021/
За да изпратите абстракт за одобрение, моля посетете: https://abstracts.cic-pco.com/neuro2021