10th IBRO World Congress

Дата: 21-25 September 2019
Място: Daegu, South Korea
За повече информация: http://www.ibro2019.org/
Конгресът се организира от Корейския институт за изследване на мозъка (KBRI) и Корейското дружество за мозъчни и невронни науки (KSBNS) и ще представи най-добрата невронаука по света, подкрепена от силно междурегионално сътрудничество.

Плакат

IBRO2019