Bourgas

President: Dr. Veselin Kostadinov Rusinov

 • Dr. Biserka Zhelyazkova
 • Dr. Vasil Petrov
 • Dr. Vesela Atanasova
 • Dr. Veselin Vangelov
 • Dr. Veselin Rusinov
 • Dr. Galina Arabadzhieva
 • Dr. Galina Dobreva
 • Dr. Genka Georgieva
 • Dr. Georgi Pazderov
 • Dr. Georgi Yanev
 • Dr. Danka Dicheva
 • Dr. Dimitar Boshev
 • Dr. Dimitar Genov
 • Dr. Dimitar Dimov
 • Dr. Doni Spahieva
 • Dr. Emil Kostov
 • Dr. Zhenya Dineva
 • Dr. Zhivko Gotsev
 • Dr. Zdravko Karagyozov
 • Dr. Ivan Smolev
 • Dr. Irena Andonova
 • Dr. Kalina Ishkieva
 • Dr. Konstantina Turlakova
 • Dr. Kremena Nedeva
 • Dr. Lidiya Drencheva
 • Dr. Lyudmil Solakov
 • Dr. Maria Georgieva
 • Dr. Merzhana Petkova
 • Dr. Milko Stamatov
 • Dr. Nikola Balimezov
 • Dr. Nikolay Tumbev
 • Dr. Pavlinka Hubanova
 • Dr. Petar Mlyzev
 • Dr. Plamen Lazarov
 • Dr. Plamen Lavchiev
 • Dr. Radoslava Chapanova
 • Dr. Sonya Dimitrova
 • Dr. Stefan Simeonov
 • Dr. Stoyka Uzunova
 • Dr. Tsvetana Asenikova
 • Dr. Shteryu Shterev

Aitos

 • Dr. Zhivko Balev
 • Dr. Mihail Mihailov

Karnobat

 • Dr. Penka Zlatanova
 • Dr. Penka Mersinkova

Pomorie

 • Dr. Daniela Laleva
 • Dr. Lefter Lefterov
 • Dr. Fotka Kalcheva